fbpx
60h Icf Khai Van Vci Coach Banner

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K20

05/05/2023 - 03/06/2023
09:00 - 17:00
Hồ Chí Minh (Offline)

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching).

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K19