fbpx
60h Icf Khai Van Vci Coach Banner

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K21

04/08/2023 - 09/09/2023
09:00 - 17:00
Virtual

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching).

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K20