fbpx

New Year – New You 2023

10/02/2023 - 12/02/2023
Hồ Chí Minh (offline)

New Year – New You là chương trình đặc biệt cho các thàng viên đã từng tham dự khóa học của VCI. Đây là một event kín và hạn chế người tham dự.Chương trình sẽ giúp học viên lên chiến lược và kế hoạch đầy đủ để xây dựng một năm 2023 bùng nổ.

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K22