fbpx

Bài viết sách xuất bản 5

Tôi biết rằng tôi có thể không hoàn hảo và biết câu trả lời cho mọi thứ trong cuộc đời, nhưng tôi biết rằng bằng tâm hồn và trái tim sẵn sàng phục vụ của mình, chất lượng cuộc sống khách hàng của tôi sẽ thay đổi tích cực. Chúc cho những ai cảm thấy được giá trị, và ý nghĩa trong công việc mình đang làm. Và nếu bạn chưa thấy, thì hãy tin rằng bạn sẽ luôn có giá trị theo cách nào đó chỉ cần mình đi chậm và nhìn ra giá trị bản thân!

Kỷ niệm @ HN 04.04.2019 Ha Noi Coach Club Sharing