fbpx
LỊCH SỰ KIỆN
Xem theo năm
Xem theo tháng
Event
Legacy mentoring ICF Level 2
Khai vấn cho Lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp (ICF Level 1)
Next Level of Coaching (NLC)
20.02.2024
Playlife Method
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 12 tuần - Online
22.02.2024
Next Level of Coaching (NLC)
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 12 Tuần - Online
23.02.2024
New Year - New You 2024
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 4 tiếng 24 phút
24.02.2024
New Year - New You 2024
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 4 tiếng 24 phút
25.02.2024
New Year - New You 2024
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 4 tiếng 24 phút
08.03.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K24
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
09.03.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K24
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
10.03.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp K24
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
14.03.2024
Mentor Coaching
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 4 tiếng 24 phút
05.04.2024
Proven Presentation
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Online Zoom
06.04.2024
Proven Presentation
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Online Zoom
07.04.2024
Proven Presentation
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Online Zoom
13.04.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K24
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
14.04.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K24
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
03.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Offline TP.HCM
03.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Hồ Chí Minh
04.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Offline TP.HCM
04.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Hồ Chí Minh
05.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Offline TP.HCM
05.05.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Hồ Chí Minh
09.05.2024
Mentor Coaching
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Group Coaching Online
09.05.2024
Mentor Coaching
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Online - Supervision Coach
14.05.2024
Inner Freedom
Giảng viên: Hà Bùi
Hình thức: Online
31.05.2024
Business Building Bootcamp
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline Hà Nội
01.06.2024
Business Building Bootcamp
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline Hà Nội
02.06.2024
Business Building Bootcamp
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline Hà Nội
15.06.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Offline - Tp.HCM
16.06.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K25
Giảng viên: Trần Tiến Công
Địa điểm: Offline - Tp.HCM
19.06.2024
Nghề Life Coach
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
20.06.2024
Nghề Life Coach
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
21.06.2024
Nghề Life Coach
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
04.07.2024
Next Level of Coaching
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 12 tuần - Online
05.07.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K26
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
06.07.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K26
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
07.07.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K26
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
19.07.2024
High Performance Coaching
Speaker: Nguyễn Vũ Mạnh Hà
Địa điểm: Offline TPHCM
20.07.2024
High Performance Coaching
Speaker: Nguyễn Vũ Mạnh Hà
Địa điểm: Offline TPHCM
21.07.2024
High Performance Coaching
Speaker: Nguyễn Vũ Mạnh Hà
Địa điểm: Offline TPHCM
02.08.2024
Best Coaching Tool
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
03.08.2024
Best Coaching Tool
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
04.08.2024
Best Coaching Tool
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Virtual Online
06.08.2024
World Power
Speaker: Trần Tiến Công
Thời gian: 12 tuần - Online
11.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
11.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
12.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
12.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
13.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
13.10.2024
Khai vấn dành cho Lãnh đạo và Coach Chuyên nghiệp K27
Giảng viên: Trần Tiến Công
Hình thức: Offline
29.10.2024
Tranformation Coaching
Speaker: Trần Tiến Công
Thời lượng: 12 Tuần - Online
01.11.2024
Sống Cảm Hứng
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
02.11.2024
Sống Cảm Hứng
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
03.11.2024
Sống Cảm Hứng
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Hybrid
08.11.2024
Coaching Summit
Giảng viên: Trần Tiến Công & khách mời
Hình thức: Hybrid
09.11.2024
Coaching Summit
Giảng viên: Trần Tiến Công & khách mời
Hình thức: Hybrid
10.11.2024
Coaching Summit
Giảng viên: Trần Tiến Công & khách mời
Hình thức: Hybrid
17.12.2024
Life Mastery
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Retreat
18.12.2024
Life Mastery
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Retreat
19.12.2024
Life Mastery
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Retreat
20.12.2024
Life Mastery
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Retreat
21.12.2024
Life Mastery
Speaker: Trần Tiến Công
Hình thức: Retreat
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO
Địa chỉ
Lầu 2, Toà nhà Thiên Sơn, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại
088 615 8541
Email
info@vcicoach.com
© VIETNAM COACHING INSTITUTE - Thành viên của LDI
Vietnam Coaching Institute VCI
Giấy phép ĐKKD: 0317213328
Ngày cấp: 22.03.2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh
phone-icon
facebook-icon
zalo-icon