fbpx

“CÁCH BẠN SỐNG CHÍNH LÀ CÁCH BẠN COACH”

[12 2022 W2] I.g.n.i.t.e Framwork 6 Bước Coach Giúp Bạn đạt Kết Quả Tối ưu.png

Cuộc sống của bạn chính là tấm gương phản chiếu cách mà bạn coach với người khác. Khai vấn là công việc liên quan rất nhiều tới ý thức, tới tinh thần, để có thể làm được công việc này một cách hiệu quả nhất, không còn cách nào khác là bạn phải sống với nó, hay nói cách khác bạn phải coach được cho chính bản thân mình tốt, thì bạn mới có thể coach cho người khác tốt được. Bởi vậy, cuộc sống của bạn có ý nghĩa, có tràn đầy cảm hứng hay không, nó chính là kết quả mà bạn tự khai vấn bản thân mình. Kết quả đó có tốt thì nó mới đủ sức thuyết phục những người khác đến với bạn.

Cách mà bạn sống hàng ngày có ảnh hưởng lớn tới cách mà bạn định hướng cho người khác khi thực hiện khai vấn. Bạn không thể khuyên người ta làm thế này, trong khi chính bản thân bạn lại không thực hiện được điều đó, lời nói và hành động của bạn sẽ không đủ sức thuyết phục và truyền động lực cho người khác khi chúng không đồng nhất với nhau. Vì vậy, hãy tạo cho mình một cuộc sống có ý nghĩa và đầy cảm hứng trước khi mang tới cho người khác.

#Coach#trần_tiền_công