Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp


  • Chương trình Coaching được chứng nhận 60 giờ đồng thời bởi tổ chức Quốc Tế CCA (Certified Coaches Alliances) và Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF (International Coach Federation).
  • Chương trình Coaching là nền tảng cần thiết khẳng định bạn có những năng lực và kiến thức khai vấn theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp cho bạn tất cả công cụ và hướng dẫn để bắt đầu hành trình Coach một cách cụ thể và dễ dàng nhất.
 
Đọc thêm

Next level Coaching

  • Next level of Coaching là chương trình nâng cao của VCI. Chương trình sẽ giúp bạn chuẩn bị toàn bộ kiến thức và công cụ đây đủ để tạo ra chương trình Khai Vấn của riêng mình.
  • Chương trình là nền tảng cần thiết khẳng định bạn có những năng lực và kiến thức khai vấn theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp cho bạn tất cả công cụ và hướng dẫn để bắt đầu hành trình Coach một cách cụ thể và dễ dàng nhất.
 

Đọc thêm

Sống cuộc đời cảm hứng

  • Hãy bắt đầu cuộc sống cảm hứng bắt đầu bằng việc hình dung rõ con người bạn muốn trở thành.
  • Hành trình xác định rõ tầm nhìn bản thân, thấu hiểu sự rõ ràng trong công việc và cuộc sống. Làm thế nào để quản lý cảm xúc tốt, bớt nóng giận, cáu gắt, sống hạnh phúc, và cảm thấy niệm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. “Sống cuộc đời cảm hứng” sẽ giúp bạn tạo ra một bản kế hoạch 90 ngày để thay đổi cuộc sống hiện tại
 

Đọc thêm

Coaching cá nhân

  • Coaching cá nhân là dịch vụ cao cấp của Vietnam Coaching Institute . Trong quá trình học, bạn sẽ được khai vấn (Coaching) từ chính Coach Trần Tiến Công – Founder của VCI.
  • Chương trình Khai Vấn cá nhân là một chương trình sẽ giúp bạn tìm ra đam mê, thách thức bạn vượt ra khỏi vùng an toàn, phá vỡ những niềm tin giới hạn để sống một cuộc đời đầy cảm hứng. CHương trình Coaching 1-1 thật sự phù hợp với những người có khát vọng – đam mê và cam kết làm việc để đạt được mục tiêu của mình.
 

Liên hệ