Hướng dẫn thanh toán

Tại shop.vcicoach.com, Quý khách có thể thanh toán theo một trong 3 hình thức sau:

Hình thức 1: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM 

Để sử dụng phương thức thanh toán này, tài khoản ngân hàng của quý khách cần đăng ký dịch vụ Internet Banking với ngân hàng. Hiện tại vietgrow.edu.vn hỗ trợ thanh toán cho phần lớn các ngân hàng tại Việt Nam. Hệ thống sẽ dẫn về trang thanh toán của Đối tác OnePay. Tại đây quý khách hãy chọn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để thực hiện thanh toán. Nếu thẻ hợp lệ, quý khách sẽ thanh toán thành công.

Hình thức 2: Thanh toán qua thẻ Visa/Master 

Phí thanh toán tùy thuộc vào từng loại thẻ quý khách dùng và ngân hàng phát hành thẻ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để biết rõ phí thanh toán phát sinh. Hệ thống sẽ dẫn về trang thanh toán của Đối tác OnePay. Tại đây quý khách hãy chọn và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để thực hiện thanh toán. Nếu thẻ hợp lệ, quý khách sẽ thanh toán thành công.

Hình thức 3: Chuyển khoản ngân hàng 

Quý khách có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

– Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Viện Phát triển Lãnh đạo (LDI Corporation)

– Ngân hàng: MB – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

– Tài khoản: 462159999

– Nội dung thanh toán: Họ Tên – SĐT – Tên chương trình

Ví dụ: NGUYEN VAN A – 09095019277 – KH KHAI VAN