Chương trình sắp diễn ra

Chương trình đã diễn ra

[Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K12 – HCM]

Module 1: 11,12,13 - Tháng 6 Module 2: 10,11 - Tháng 7

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

[Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K13 – HN]

Module 1: 26,27,28 - Tháng 3 Module 2: 24,25 - Tháng 4

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

[Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K12 – HCM]

Module 1: 17,18,19 - Tháng 9 Module 2: 30,31 - Tháng 10

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

[VCI ALUMNI EVENT – NEW YEAR & NEW YOU]

09,10 - Tháng 1

New Year – New You là chương trình đặc biệt cho các thàng viên đã từng tham dự khóa học của VCI. Đây là một event kín và hạn chế người tham dự.Chương trình sẽ giúp học viên lên chiến lược và kế hoạch đầy đủ để xây dựng một năm 2021 bùng nổ. 

Tham gia

[EXPERT SUMMIT #2 – NGHỀ CHIA SẺ – HN]

01,02,03 - Tháng 11

Chính trong giai đoạn xáo trộn và chuyển tiếp, các chuyên gia mới được tỏa sáng. Chúng ta có cơ hội được đứng lên chia sẻ tiếng nói, chuyên môn và đưa những người khác đến tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho tất cả chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải dẫn dắt và phục vụ. Đã đến thời của bạn. Hôm nay chính là ngày bạn chọn để trở thành người dẫn đường cho hy vọng và để giúp đỡ người khác: Hãy tỏa sáng. Chia sẻ thông điệp của mình. Tạo nên một sự khác biệt cùng Expert Academy.

Tham gia

[EXPERT SUMMIT#1 – NGHỀ CHIA SẺ – HCM]

07,08,09- Tháng 5

Chính trong giai đoạn xáo trộn và chuyển tiếp, các chuyên gia mới được tỏa sáng. Chúng ta có cơ hội được đứng lên chia sẻ tiếng nói, chuyên môn và đưa những người khác đến tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và cho tất cả chúng taụ. Đã đến thời của bạn. Hôm nay chính là ngày bạn chọn để trở thành người dẫn đường cho hy vọng và để giúp đỡ người khác: Hãy tỏa sáng. Chia sẻ thông điệp của mình. Tạo nên một sự khác biệt cùng Expert Academy.

Tham gia

[Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K11 – HCM]

Module 1: 12,13,14 - Tháng 3 Module 2: 17,18 - Tháng 4

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K10 – HCM

Module 1: 16, 17, 18 - Tháng 10 Module 2: 21, 22 - Tháng 11

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

Khai vấn cho lãnh đạo và Coach chuyên nghiệp – K7 – Hà Nội

Module 1: 14, 15, 16 - Tháng 11 Module 2: 12, 13 - Tháng 12

Chương trình được chứng nhận 60 giờ bởi CCA (Certified Coaches Alliances) & Liên đoàn khai vấn quốc tế ICF (International Coach Federation), với 5 ngày đào tạo (14,15,16 tháng 11 & 12,13 tháng 12/2020) và 1 tháng hỗ trực thực hành (4 buổi online webinar và ít nhất 12h thực hành coaching)

Tham gia

Ra mắt sách [HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH COACH CHUYÊN NGHIỆP]

Offline: 10/10/2020
Buổi giao lưu ra mắt sách “Hành Trình Trở Thành Coach Chuyên Nghiệp”.
Cuốn sách không chỉ là công việc business, mà đó là tình yêu, tâm huyết, niềm đam mê Công dành suốt 4 năm trời để viết, chỉnh sửa, hoàn tất.

Cuốn sách là đúc kết từ hơn 1500 giờ Coach và những chặng đường 10 năm làm Coach, đào tạo Coach cho hơn 1000 Coach & Leader trong doanh nghiệp và những ai theo đuổi một công việc ý nghĩa đó là làm COACH chuyên nghiệp.

Tham gia

[Invitation Online ] Mindful Retreat Leader

Tổ chức bởi Coach For Life (CFL)

Coach For Life đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc xây dựng Mindful Leader Retreat và tin là chương trình này sẽ giúp các doanh nhân lãnh đạo tiếp cận một phong cách lãnh đạo cấp tiến – Lãnh đạo Tỉnh thức (Mindful Leader) – để có thể quay về bên trong, kết nối với sự quân bình, sáng suốt, tĩnh tại bên trong mình, để từ đó có thể chèo lái con thuyền doanh nghiệp của mình tốt hơn.

Tham gia

Advance training [Next level of Coaching] – K2

8 Weeks Online Training 08, 15, 22, 19 /10 & 05, 12, 19, 26 / 11
Tham gia

ICF ACC coach mentoring

3 tháng Online Training Giảng viên: Steve Kiges, Coach Trần Tiến Công
Tham gia

Life Mastery Retreat [Invitation only] – HCM

Giảng viên: Coach Trần Tiến Công + Nguyễn Tuấn Quỳnh
Tham gia

ONLINE TRAINING [ NGHỀ COACH]

Giảng viên: Trần Tiến Công + Quách Hương + Quách Hiền
Tham gia